17/12/2004 Tarihli, 25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253, 254 ve 255 inci maddelerinde düzenlenen ve 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğince;

Uzlaştırmacı: Kovuşturma veya soruşturma aşamasında, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, hukuk öğrenimi görmüş ve yetkili üniversitelerin “Uzlaştırmacılık”​ eğitim programını tamamlamış olup, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’nca yapılan sınavda en az 70 puan alarak başarılı olmuş, Ağır Ceza Yargı çevrelerince kurulmuş bulunan Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı tarafından görevlendirilen kişiyi ifade eder.

“Tüm Uzlaştırmacılar Derneği”​ ise: Türkiye’deki tüm uzlaştırmacıları bir çatı altında toplamayı amaçlayan bir meslek örgütü olup, onarıcı adalet anlayışının topluma yayılmasında ve “Uzlaştırmacı”lığın saygın bir meslek olarak icra edilmesine katkı sunmak için kurulmuştur.