29 Aralık 2018 Çağlayan Adliyesi Panel Notlarımız 

Tüm Uzlaştırmacılar Derneği (TUD)olarak: 29 Aralık ‘ta İstanbul Çağlayan Adliyesinde gerçekleştirdiğimiz ”Onarıcı Adaletin Yeni Yüzü; Uzlaştırmacılık” Konulu panelimiz yoğun katılım ile gerçekleşmiştir. Alternatif Çözümler Daire Başkanımız Sayın Orhan CUNİ, Tetkik Hakim Sayın Merve ÖZCAN, Ağır Ceza Hakimi Sayın Fatma DERE GÜZELOĞLU, Cumhuriyet Savcısı Sayın Cengiz APAYDIN ve Akut Onursal Başkanı Sayın Nasuh MAHRUKİ’nin konuşmacı olduğu panelimize, İstanbul Adliyesi Başsavcı vekili Sayın Hacı Hasan BÖLÜKBAŞI, Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili Sayın İhsan Kamil AKÇADIRCI’da katıldılar.

İstanbul’dan Uzlaştırmacılar ve Arabulucular Dernek (UZARDER) Başkanı Sayın Yusuf BOZKUŞ, Ankara’dan Toplumsal Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar Derneği (UZLAŞIDER)’den Sayın Necla ÜNVER, Mersin Uzlaştırmacılar Derneği’nden Sayın Bahadır Erol KARAKAŞ, Sakarya’dan Sayın Aynur CİHAN’ da bizlerle birlikteydiler. Bu vesile ile tüm katılımcılarımıza, dernek temsilcilerine ve misafirlerimize çok teşekkür ederiz.


Panelimizin açılış konuşmasını başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere Cumhuriyet Savcımız Şehit Mehmet Selim KİRAZ anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuma daveti ile bizzat dernek Başkanımız Sayın Yusuf KIZILGÜL yaptı.

KIZILGÜL konuşmasında kısaca şunlara değindi: 
Tüm Uzlaştırmacılar Derneği (TUD)’nin henüz sürecin kendisi kadar yeni olduğunu 19 Nisan 2018’de kurulduğunu, amaçlarının Uzlaştırmacılığın ek bir iş olarak değil ana bir iş olarak icra edilmesi gerektiğini, bunun için meslek kanununun çıkarılması ile her ilde yahut bölgede meslek odaları kurulması ile Türkiye çapında bir meslek birliğinin kurulması gerektiğini vurguladılar. Bu amaçla katılımcı dernekler ile birlikte Adalet Bakanlığının ve AÇDB’nın himayelerinde veya yol göstericiliğinde Üniversitelerin de dahil olacağı “Uzlaştırmada Ortak Akıl” adı ile “Resmi” bir “Çalıştay” bu panel ile birlikte başlatıldığını ifade ettiler.

Uzlaştırmanın ve Onarıcı adaletin dünyadaki kısa tarihçesine değinen başkanımız, Ülkemizde Uzlaştırmacıların bir çok sorunu olduğunu, sorunun daha en başta adliye girişinde başladığını iletti: Adalet Bakanlığı logolu kartlarımız olmasına rağmen girişlerde sorun olduğunu, dosya tesliminde savcılarımızın belirlediği havale saatleri ile devam ettiğini, yönetmeliğe aykırı şekilde edim takibinin uzlaştırma bürosuncamı yoksa uzlaştırmacılar tarafından mı takip edileceği sorununu çözüm önerileri ile birlikte açıkça dile getirdi. Hatta çipli kartlara geçiş ile ilgili olarak ilgili yönetmelik değişikliği yapıldığı taktirde çipli kart masraflarının uzlaştırmacı arkadaşlarımıza yansıtılmadan çözülmesi için TUD olarak yardımcı olacaklarını ifade etmeleri ise salondan büyük alkış aldı.

Gönüllülük kavramı getirilen bir meslek olarak tüm bunları: Şiarımız M. Kemal ATATÜRK’ten alıntı yaparak ““Kendiniz için değil, bağlı olduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur” vizyonu ile sürece baktıklarını, kendisi dahil Uzlaştırmacı olan arkadaşların Vatanına ve Milletine bağlı sicili temiz bireyler olduğunu ve kendilerini devlete yakın hissettikleri için bu işi seçtiklerini ve Tüm Uzlaştırmacılar Derneği olarak tek amaçlarının da “Uzlaştırmacı Gözü” ile sorunları görmek ve çözümün bir parçası olmak olarak ifade ettiler.

2018 yılının değerlemesi 2019 yılı beklenti ve gelişmelerin paylaşıldığını ve birçok soruya cevap olan Panelimizin ikinci oturumundaki soru cevap kısmında ise: Konuklarımızın verdiği mesajlar kısaca şöyleydi:
ÜCRET: Ücretlerin ödenmesine ilişkin sorulara daire başkanımız genel olarak “Bu konuda Adliyelerin yetkili olduğunu ve ilgili ödenek geldiğinde ödemelerin yapıldığı” belirtilmiştir. 2019 yılı için yeni bir ücret tarifesi çalışılmış fakat onaylanmadığı için şuan açıklanmayacağını Bakanlıktan alınacak onay sonrası Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşılmıştır.
SARF KARARLARI: Bu konuda gelen bir çok soru olmuş hatta sabit tarife önerisinde bulunulmuş fakat sarf kararı yetkisinin Cumhuriyet Savcılarımızın taktirinde olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

GİDER YAZILMASI: Daire başkanlığının gider kalemleri ile ilgili bir çalışmasının olduğunu, kısa bir süre sonra uygulamaya konulacağı… Giderlerin “Raporlara” yazılmaması gerektiği ve farklı bir belge olarak sunulması gerektiği ifade edilmiştir.

UZLAŞMA TEKLİFİ SUNULMASI: Tarafların birinin uzlaşma teklifini kabul etmemesi halinde diğer taraflara teklif yapılmamasının kabul edilemez olduğunu, tüm taraflara mutlaka teklif yapılması gerektiği, hatta uzlaştırmacılar hakkındaki soruşturma sebeplerinden birinin de bu olduğu dile getirilmiştir.

EDİM: Edim raporda açık ve net olmalıdır. Rapor alelade bir tutanak değildir, İKK 38.md de belirtildiği üzere ilam niteliği taşınmaktadır. Özellikle para içeren edimlerde varsa taksitler, ödeme tarihleri, miktarları, ne şekilde ödeneceği, açıkça belirtilmek zorundadır. Edimin takibini BÜRO yapar.

ADLİYELERDE Kİ UYGULAMA FARKLILIKLARI: Bununla ilgili olaraktan, AÇDB’nın hazırlamış olduğu kitapçığın basımının yetişmediği ancak Ocak ayında çıktıktan sonra bu farklılıkların ortadan kalkacağı vurgulanmıştır.

SİCİL SORUŞTURMALARI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: Performans değerlendirilmesinin yıl sonu itibariyle yapılacağı, bunun için ilgili adliyelerden uzlaştırmacılar hakkında performans değerlendirmesi istendiği; En az 5 dosya alan ve başarı oranı %30 altında kalan tüm uzlaştırmacılardan toplamda ise 2000 kişiden savunma istendiği beyan edilmiştir. Bu soruşturmaların 1 Aralık’a kadar tamamlanmış dosyalar üzerinden değerlendirme yapılarak hazırlandığını ve en geç 10 gün içinde yanıt verilmesini aksi durumda savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağını, yanı sıra “Savunma talebi”nin sicilden çıkarma olarak anlaşılmaması gerektiği, Savunma ile birlikte uzlaştırmacının düzenlediği tüm belgeler ile birlikte değerlendirme yapılacağının sonucun AÇDB’ nın takdirinde olduğu paylaşılmıştır. Yeni yıl ile uzlaştırmacı performansları sıfırlanacaktır. 18 Ocaktaki yükleme ile Uzlaştırmacılar dosya bazında performans notlarını görebilecekler.

2019 DOSYA TESLİM ALIMI: 18 Ocakta yapılacak güncelleme ile Uzlaştırmacılar artık dosyalarını UYAP üzerinden teslim alabilecek, sarf kararları ve performans notlarını dosya bazında görülebilecektir. Tebligatların UYAP üzerinden gönderilmesi ile ilgili çalışmaları ise sürmektedir.

ADLİYE GİRİŞLER: Adliyelere girişlerin Cumhuriyet Başsavcılıklarının inisiyatifinde olduğu ifade edilmiş. Derneğimizin önerisi ile Chipli kartlara geçiş fikrinini yeni yılda değerlendirileceği dile getirilmiştir.

GÖRÜŞME ODALARININ YETERSİZLİĞİ: Bazı adliyelerimizde hiç görüşme odasının bulunmaması, bazı adliyelerde ise yetersiz kaldığının, AÇDB ‘nın bilgisi dahilinde olduğunu bununla ilgili olarak; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait belediye , kaymakamlık gibi yerlerde görüşme odaları yapılması konusunda daire başkanlığımızın çalışma yapmakta olduğunu, bilgilendirmenin ise internet sitesi aracılığı ile yapılacağı ifade edilmiştir.

Görüşmelerin Adliyede yapılması şart değildir. Gizlilik ilkesine riayet edilmek suretiyle tarafların yada uzlaştırmacıların uygun gördüğü yerler ve iş yerlerinde de yapılabilir denilmiştir.

Daha fazla ve diğer ayrıntılar için web sitemiz www.tud.com.tr başta olmak üzere, OCAK 2019’da meslekte bir ilk olarak çıkaracağımız TÜM UZLAŞTIRMACILAR DERNEĞİMİZ’den takip edebilirsiniz.
Bir sonraki PANEL VE TOPLANTIMIZDA buluşmak dileği ile, yeni yılınızı kutlar sağlık ve esenlikler dileriz…

Tüm Uzlaştırmacılar Derneği (TUD) 

Başkanımız Yusuf KIZILGÜL’ün konuşması

HOŞ GELDİNİZ

SAYGI DURUŞU: https://www.youtube.com/watch?v=fWsp7Y1SD0A