YÖNETİM KURULU KARARI

Bugün (03.01.2019) Yönetim Kurulu’nca oy çokluğuyla aldığımız karara göre Seçil ORAL’ın Yönetim Kurulu üyeliği ve saymanlık görevi sonlandırılmış olup Derneğimizi resmi ve özel makamlarda bir temsiliyeti kalmadığını üzülerek bildiririz.

Görev sonlandırmaya dair yönetsel bazda yaşanan gerekçelerimiz kişisel haklarına saygı gereği kendisiyle paylaşılmış olup, bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederiz.

TUD Yönetim Kurulu

03.01.2019