29 Aralık 2018 Çağlayan İstanbul Adliyesi

Saygı değer MİSAFİRLERİMİZ, Değerli HAZİRUN

Alternatif Çözümler Daire Başkanı Sayın ORHAN CUNİ,
AÇDB Tetkik Hâkimimiz Sayın Merve ÖZCAN,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilimiz Sayın HACI HASAN BÖLÜKBAŞI
Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekilimiz Sayın İHSAN KAMİL AKÇADIRCI
Saygıdeğer Hakimlerimiz, Uzlaştırma Savcılarımız

DEĞERLİ VE ÖZEL MİSAFİRİMİZ SAYIN NASUH MAHRUKİ

Adalet Bakanlığı Uzlaştırma Bürolarının değerli personelleri.

Türkiye’mizin diğer illerinden gelen UZLAŞTIRMA DERNEKLERİ BAŞKANLARI VE TEMSİLCİLERİ

Saygı değer Basın Mensupları ve DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ siz UZLAŞTIRMACILAR…

“Onarıcı Adaletin Yeni Yüzü: Uzlaştırmacılık”  2018 Yılı Değerlendirmesi ve 2019 Yılı Uygulamaları” hakkındaki

Panelimize HEPİNİZ HOŞ GELDİNİZ.

Öncelikle  Salonumuzun bizlere tahsisini sağlayan başta “İstanbul Adliyesi Cumhuriyet Başsavcımız Sayın İRFAN FİDAN olmak üzere, başsavcı vekilimiz sayın Zafer KOÇ’a, Tüm Uzlaştırmacılar Derneği olarak teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

Panelimize başlamadan önce ise, SİZ DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZİ

Başta Ülkemizin kurucusu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Ve Silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimiz ve şuan ADINI TAŞIYAN SALONUNDA bulunduğumuz ŞEHİT CUMHURİYET SAVCIMIZ MEHMET SELİM KİRAZ’IIN anısına 1 dakikalık saygı duruşuna, ardından da istiklal marşı okumaya davet ediyorum. Arz ederim.

Kirazın derisinin altında kiraz 
Narın içinde nar 
Benim yüreğimde boylu boyunca 
Memleketim var 
Canıma ciğerime dek işlemiş 
Canıma ciğerime 
Sapına kadar. 
Elma dalından uzağa düşmez 
Ne yana gitsem nafile. 
Memleketin hali gözümden gitmez 
Bin bir yerimden bağlanmışım 
Bundan ötesine aklım ermez. 

Şairimiz Bedri Rahmi Eyüpoğlunun şiirinde de böylesine güzel ifade ettiği gibi, Vatan sevgisi her türlü sevgiden üstündür.

Şiarımız Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de dediği gibi “Kendiniz için değil, bağlı olduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur”.

İnanıyorum ki hepimiz bu bilinç ve özveri ile bugün buradayız.

TÜM UZLAŞTIRMACILAR DERNEĞİ olarak ilkini düzenlediğimiz

“Onarıcı Adaletin Yeni Yüzü: Uzlaştırmacılık”  2018 Yılı Değerlendirmesi ve 2019 Yılı Uygulamaları” konulu panelimize gösterdiğiniz ilgi, katılım ve samimi desteklerinizden ötürü bir kez daha çok teşekkür eder saygı ve sevgilerimizi sunarız.

Hepimizin bildiği üzere fakat yabancı misafirlerimizinde bilgi edinmesi adına Kısaca Uzlaştırmanın tarihinden de bahsetmek isterim.

Dünyada uzlaştırmacılığın ilk çıkış noktası 1974 yılında Kanada’da iki çocuğa karşı açılan bir ceza davasıyla doğduğu kabul edilir. Bu uygulama daha sonra “mağdur-fail uzlaştırma programı olarak adlandırılmıştır.

İlk onarıcı adalet programları arasında yer alan ve öncelikle suça sürüklenen çocuklar için geliştirilen mağdur fail arabuluculuğu daha sonra Avusturya, Fransa, Almanya, Norveç ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde uygulama bulmuş ,gelişmeler neticesinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de özel bir çalışma başlatmış ve 15 Eylül 1999’da, R(99)19 sayılı “Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
tavsiye kararını kabul etmiştir.

Avrupa Birliği Konseyi de bu gelişmelere kayıtsız kalmayarak, “mağdurların ceza davalarındaki durumu” hakkındaki 15 Mart 2001 tarihli Çerçeve Kararında (2001/220/JHA), mağdurların desteklenmesi amacıyla Üye Devletlerin arabuluculuğu geliştirmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Ülkemizde ise Ceza uyuşmazlıklarının Alternatif Bir yöntem olarak çözülmesine yani onarılmasına imkân tanıyan uzlaştırma kurumu ilk kez 17.12.2004 Tarihinde yapılan değişiklikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunuyla ceza adalet sistemimizde kabul edilmiştir.

Ülkemizin benimsediği onarıcı adalet anlayışının güçlendirilmesi gereğinin bir sonucu olarakta, 24.11.2016 tarihli 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile uzlaştırma kurumunda köklü değişiklikler yapılmıştır. Uzlaştırma kurumu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5. kitabının “Özel YargılamaUsulleri” üst başlığını taşıyan 2. kısmının 1. bölümünde yer alan 253, 254 ve 255.maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 2 m. 24 hükmünde de faili suça sürüklenen çocuk olan suçlarda, uzlaştırmaya dair düzenlemelere yer verilmiştir.

Son olarak 5 Ağustos 2017 de yayımlanan yönetmelikle Uzlaştırmacı olmanın şartları belirlenmiş ve ilk kez 11 Mart 2018’de yapılan sınavla da, başarılı olan ve güvenlik soruşturmasını geçen toplam 24.500 kişi olan biz uzlaştırmacılarında sicilleri böylece oluşturulmuştur.

Her şeyden önce belirtmek isteriz ki, bizlerin UZLAŞTIRMACI olmaya karar vermesinin ana sebebi, topluma hizmet ve kendimizi adalete yakın hissetmemizdir.   Bunun için Adalet Mekanizmasının içinde olduk. Geçmişte muhtemelen birçoğumuzun aile bireyleri devlete hizmet etmiştir ve etmeye adaydır. Şahsen benim babamda Adalet Bakanlığında ve YSK ‘da 30 Yıl devlet memurluğu yapmıştır. Bir çok arkadaşımızın da babası, annesi, aile bireyleri yargı mensubu, Polis, Asker, Öğretmendir eminim… Kısaca bizler devletimiz ve milletimize bağlı değerleri ile barışık insanlarız. Bu sebeple mesleğimiz severek ve kendimizi geliştirerek yapıyoruz.

Hepimizin bildiği gibi UZLAŞTIRMACILAR olarak çoğunluğumuz, HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU olmayan, Muhasebeci, Bankacı, İşletmeci, Öğretmen, Yönetici, Asker Polis,  ve yine çoğumuz 2. Hatta 3. Üniversitesini okumuş, bir çoğumuz ise yüksek lisans veya doktorasını yapmış ve her şeyden önemlisi GÜVENLİK SORUŞTURMASINI geçmiş, sicili temiz ve bu yıl ilk kez düzenlenen sınavı kazanarak yönetmelik şartlarını yerine getirmiş müktesep bir hakla SEÇİLMİŞ KİŞİLERİZ.

Kıta Avrupa’sında ve diğer ülkelerde uzun bir süreden beri uygulanan, bizlerde ise 2004 yılından beri kanunlarımızda yer alan UYUŞMAZLIKTA ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM YÖNETİMİ olan UZLAŞTIRMACILIK, bize göre tam da yukarıda saydığımız “FARKLI MESLEKLERE sahip kişilerin temsil etmesi dolayısı ile” kısa bir sürede topluma yayılmış ve 1 yılda önemli bir mesafeler kat etmiştir.

Aynı zamanda toplumu oluşturan her meslek ve neredeyse her sınıfa mensup yapımızla da oldukça dinamik bir topluluk olduğumuzu söyleyebiliriz. Hukuk çevrelerince bu meslek çeşitliliği dezavantaj gibi görünse de bize göre aslında UZLAŞMA AŞAMASINDA VE MÜZAKERELERDE (Halkın içinden biri olmak) avantajdır.

Taktir edersiniz ki HER SİSTEMDE VE HER YENİ SÜREÇTE olduğu gibi  elbette  SORUNLAR olacaktır.

İşte bu noktada bizler  TÜM UZLAŞTIRMACILAR DERNEĞİ olarak çözümün parçası olmayı tercih ediyoruz. dernek olarak KURULUŞ AMACIMIZ VE FELSEFEMİZDE BUDUR.

*** BİZLERDE SÜRECİN KENDİ KADAR YENİ BİR DERNEĞİZ  ***

“Onarıcı Adalet” kavramının topluma sağladığı faydayı büyütmek ve sistemin iyileştirilmesi için, 19 Nisan 2018’de kurduğumuz derneğimiz ile hedefimiz, UZLAŞTIRMACI GÖZÜ ile eksiklerin görülmesi/giderilmesi ve kurumsal bir yapı olarak sorunları raporlamak, analiz etmek ve çözüm önerilenin de bulunmamaktır.

Bu amaçla geçtiğimiz 2018 yılını değerlendirmek için yaptığımız bugünkü toplantımıza mümkün olduğunca ülkemizin FARKLI İLLERİNDE KURULMUŞ DİĞER DERNEKLERİMİZİDE ÇAĞIRDIK. Katılımları için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Tabi DERNEKLERİMİZİN GELİŞ AMACI bizi kırmayıp davetimize icabet etmelerinin yanı sıra KENDİ İLERİNDE DE SORUNLAR OLDUĞU ve BİR GÜÇ BİRLİKTELİĞİNE İHTİYAÇ DUYULMASIDIR.

Bu panelimiz aracılığı ile de duyurmak isteriz ki, kuruluştaki vizyonumuza ve yönetim kurulu kararımıza bağlı kalarak DERNEKLER OLARAK BİRLEŞMEK için gerekli çalışmaları bizler bugün itibariyle başlatıyoruz.

Siz derneklerimizin değerli temsilcileri, başkanları zaten sizlerle  irtibat  halindeyiz. Amacımız ortak “UZLAŞTIRMACI MESLEK KANUNUNUN” yapılması. Bununla ilgili üniversitelerden görüş alınması ADALET BAKANLIĞIMIZIN VE AÇDB’nın himayesi ve gözlemciliği ile ANKARA’da veya seve seve ev sahipliğini yapabileceğimiz üzere İSTANBUL da  “Uzlaştırmada Ortak Akıl” diye adlandırabileceğimiz resmi bir çalıştayın yapılmasını da, sizlerin huzurunda BAŞKANIMIZA iletmiş ve görüşlerini de talep etmiş olalım.

Tabi sorunlarımız olduğu için birleşmek İHTİYACI duyduğumuzu belirttiğimiz üzere,

BU İHTİYACIN sebeplerinden bir tanesi ise; Tüm uzlaştırmacılar ve  derneklerimiz adına ifade etmek isterim ki: her ildeki hatta İstanbul’da her ilçedeki  ADLİYELERİMİZ ARASINDAKİ FARKLI UYGULAMLARDAN kaynaklanmaktadır.

Bu amaçla sistemin iyileşmesi için UYGULAMA BİRLİĞİ SON DERECE ÖNEMLİDİR.

Henüz daha dosya teslimi ile başlayan Flash Bellek mi fiziki mi teslim edilecek karmaşası, dosya bittikten sonrada, edimi uzlaştırmacı mı takip edecek yoksa büro mu?.. diye devam etmektedir. 

Farklılıklara birkaç örnek verecek olursak

ÖRNEĞİN: İstanbul’daki bazı adliyelerimiz SABAH, bazı adliyelerimiz ÖĞLEDEN sonra dosya kabul etmekte/Havale yapmakta, hatta savcılarımız günü bölerek saatler belirlemektedirler. Pek tatbiki kendilerine özgü sebepler olabilir. FAKAT EK İŞ OLARAK LANSMANI YAPILAN (Ana iş olarak tatmin edici dosya adetleri gelmediği gibi, geç yapılan ödemeler ile de ana iş olarak yapılmasının zaten mümkün olmadığı) dolayısı ile, (başkanımız başka bir şey açıklamazsa), ek iş olarak yapılmaya devam edecek görünen UZLAŞTIRMACILIK işine devam eden bir kişi, bir dosyayı teslim etmek için neredeyse tam güne ihtiyaç duymaktadır. Oysa çalışan bir arkadaşımızın bir dosya için TAM GÜN AYIRMASI mümkün değildir.

ÇÖZÜM: Bu sebeplerle DOSYA HAVALELERİ SAAT BELİRLENMEDEN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE GÜNÜ HER SAATİNDE YAPILABİLEMLİDİR. (bunu bizlerin zamanını harcayan çok önemli bir sorun olarak görüyoruz)

-Yine çok önemli bir konu ADLİYELERE GİRİŞ SORUNU’dur. kimlik kartlılarında ADALET BAKANLIĞI LOGOSUNU taşıyan uzlaştırmacıların, adliyelere girişte öncelik tanınması hem itibari hemde pratiklik açısından önemlidir. Özellikle İstanbul için bazen adliyelere giriş yarım saati geçmektedir. Ayrıca HİZMET ETTİĞİMİZ KURUMA GİRMEKTE zorluk yaşamamız, GÖNÜLLÜLÜK kavramı getirilen mesleğimizin özüne ve ruhuna da uygun düşmemektedir kanısındayız.

Bu noktada Bakanlığımızdan ve başkanlığımızdan talebimiz UZLAŞTIRMACI KİMLİK KARTLARIMIZIN, sisteme entegre edilerek CHIPLI KARTLARLA değiştirilmesidir. Buradan ifade etmek isteriz ki, şayet gerekli yönetmelik değişikliği yapılırsa bizler TUD olarak ÇİPLİ  kimlik kartlarının değişim masrafını uzlaştırmacı arkadaşlarımıza yansıtmadan çözebileceğimizi buradan deklare etmek isteriz.

Yeri gelmişken, Kapı giriş sorunlarımızı paylaştığımız anda ilk duyarlılığı gösteren ve hemen çözüme kavuşturan Anadolu Adliyesi başsavcı vekilimiz Sayın İHSAN KAMİL AKÇADIRCI’ya tüm uzlaştırmacı arkadaşlarımız ve şahsım adına çok teşekkür ediyoruz.

Yine Panelimize davet etmek için gittiğimiz Bakırköy Cumhuriyet Başavcımız Sayın Sırrı TOPLUYILDIZ da konuyu ilettiğimizde hemen ilgilenmiş ve anında talimat vermiştir. Öyle zannediyorum birkaç gün içinde çözülecektir. Huzurlarınızda kendisine bir kez daha tüm uzlaştırmacı arkadaşlarımız ve şahsım adına çok teşekkür ediyoruz.

Uzlaştırmacıları demoralize eden bir diğer konu ise BAŞKANIM SARF KARARLARIDIR, genelde en alt sınırdan yazılmış olmasına rağmen henüz Temmuz Ayında teslim edilen dosyaların ödemesi dahi yapılmamıştır.  Sarf kararlarının sabit bir tarife de olmaması da ayır bir sorunumuzdur.

Bununla birlikte uzlaştırmacıların dosya için yaptığı masrafların ödenmemesi de yine başlı başına bir moral bozukluğu yaratmaktadır.

-Son olarak dosya teslim edildikten sonra ise, YÖNETMELİKTE OLMADIĞI halde, edimli uzlaşmalarda edimin takibinin uzlaştırmacılardan istenmesinde karşımıza çıkan başka bir sorun olmaktadır.

Konuşmamın başında, Tüm Uzlaştırmacılar Derneği olarak,  ÇÖZÜMÜN BİRER  PARÇASI olacağımızı ifade ettiğim üzere;  

YENİ YILA GİRECEĞİMİZ ŞU GÜNLERDE

Sorunlarımızın DAİRE BAŞKANIMIZIN AÇIKLAYACAĞI 2019’a dair yeni bilgiler ışığında, ayrıca özverisi ve sağduyulu yaklaşımı ile aşılacağından hiç şüphemiz olmadığını, tüm uzlaştırmacılar olarak kendisine çok güvendiğimizi ve kişisel olarakta çok sevdiğimizi, huzurlarınızda özellikle vurgulamak isteriz.

SÖZLERİMİ BURDA SONLANDIRIRKEN…

Siz tüm değerli misafirlerimiz ve katılımcılarımıza geldiğiniz için bir kez daha teşekkür eder, BENİ DİNLEDİĞİNİZ VE ANLAYIŞ GÖSTERDİĞİNİZ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.

SAYGI VE SEVGİLERİMLE… NİCE MUTLU SENLERE, HERŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir