Dünyanın birçok ülkesindeuygulanan onarıcı adalet anlayışının “Türk Hukuk Sitemi” içindeki yerini güçlendirerek, toplumun tüm bireylerinin uygulama hakkında bilgilendirilmesi ve onarıcı adalet anlayışının tabana yayılması için gerekli çalışmaların yapılması,

Uzlaştırmacılık kurumu ve mesleğinin hak ettiği saygın konumu elde etmesi ve koruması için, tüm ülke çapında gerekli her türlü çabayı sağlamak. Tüm ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve Avrupa Birliği Komisyonları gibi oluşumlarla işbirliği yaparak, “Alternatif Çözüm Yolları” ve “Onarıcı Adalet” anlayışının topluma yayılmasında, hukuk devleti ve toplumsal barışın hayata geçirilmesinde önemli katkıları olan “Uzlaştırmacılık” mesleğini icra eden kamu ya da özel sektör çalışanlarının, mesleki becerilerinin arttırılması ve mesleki konularda anlayışlarının geliştirilmesi ve bu amaca yönelik olarak yasama, yürütme ve yargı alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı hukuk yaklaşımları ile eğitimler, seminerler, konferanslar organize edilmesi, çalışmalar ve yayımlar yapılması derneğin temel amacıdır.