Cumhuriyetimizi var eden ve kuruluş felsefesinin temelini oluşturan “Adalet” kavramının, dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan tüm medeni ülkelerin kalkınma için kıstas kabul ettiği; “Hukuk Devleti” olma ve “Hukukun Üstünlüğü” ilkesinin egemen kılınması ve buna bağlı gelişen demokrasi ruhunun filizlenmesi ve kök salması için toplumsal barış ve onarıcı adalet anlayışının özümsenmesi hedeflerine katkı sağlamaktır.