Uzlaştırmacı, dosyayı teslim aldığında, öncelikle taraflara telefon yoluyla ulaşmaya çalışır ki bu en hızlı ulaşım şeklidir. Telefon ile ulaşım sağlanamıyorsa sms, mail, sosyal medya (gizlilik ilkesi ihlal edilmeden)  vb. yollar denenebilir. Her durumda ulaşılamıyorsa MUTLAKA taraflara öncelikle beyan ettikleri adreslerine TEBLİGAT çıkarılır şayet tebligat “ulaşılamadı” olarak geri dönerse, bu kez MERNİS adreslerine mutlaka tebligat çıkarılar. Tüm bunlara rağmen şayet taraflar yasal süreleri içerisinde UZLAŞTIRMACIYA veya ilgili Uzlaştırma Bürosuna herhangi bir dönüş sağlamamışsa, dosya bir tutanak ile uzlaştırma savcısına teslim edilir.

Bilgi hakkında yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir